donderdag, juni 16, 2011

Marokko, 12 april 2011

Oued Souss>Oued Massa>Oued Souss
De laatste volle vogeldag. We rijden ’s ochtends in 1,5 uur door naar de zuidkant van het Oued Massa gebied. Al snel na het verlaten van de hoofdweg zien we enkele Steenuilen op stenen muurtjes, samen met Barbarijse Grondeekhoorns. We komen aan bij het natuurpark dat bestaat uit een gebied rondom een riviermonding. We zien meerdere Marokkaanse Aalscholvers en Lepelaars waarvan er enkele gekleurringd zijn. Doelsoort van deze plek is de Zwartkruintsjagra die we al snel horen zingen, maar lastig te zien krijgen. Verder zijn er leuke soorten aanwezig als Kleine Karekiet, Bonte Strandloper, Lachstern en Bonte Strandloper.

Er zijn opvallend veel Palmtortels en Graszangers aanwezig. We lopen terug naar de bus langs enkele akkertjes en krijgen dan twee Zwartkruintsjagra’s goed te zien en ze reageren ook op de imitatiegeluiden van Arnoud. We zien ook nog Bonte Vliegenvanger, Kleine Monarchvlinder en het Bont Zandoogje (ondersoort aegeria). We gaan terug naar de bewoonde wereld voor een picknick op een terras met een lekker omeletje gecombineerd met sardientjes, chips en chocolade. Vervolgens naar een vochtige vallei met groene rivieroevers en veel waterschildpadden. Na een mislukte poging om Vale Oeverzwaluwen te zien, proberen we het op een andere plek en daar is het wel raak; enkele tientallen Vale Oeverzwaluwen foerageren en rusten langs de oever in kale struikjes. Hier zien we ook Woudaap, Italiaanse Kwikstaart en Paapje.
We bezoeken nog een paar plekjes langs deze rivier met wat kleinschalige landbouw. Een Waterral reageert fel op geluid en heeft gezelschap van een Grote Karekiet en nogmaals een Woudaap. Op grote afstand zien we een flinke groep Zwarte Ibissen in een moerasachtig stuk landen. We gaan weer terug naar Oued Massa en kijken naar wat watervogels.

Het hoofddoel is echter de Moorse Nachtzwaluw en daarvoor moeten we wachten tot de avond valt. Een deel van de groep besluit terug te gaan naar het hotel en een beperkt groepje volhouders blijft in het gebied wachten. We gaan eerst naar het strand waar we in het begin van de schemering een Griel zien staan. Aan de overkant van de rivier staan nog twee exemplaren en we horen ze ook roepen. Een verliefd stelletje had op deze plek plannen voor een romantische avond, maar ze komen hopeloos met de brommer vast te zitten in de modder. Arnoud, Dick en ik trekken de brommer uit de bagger en wensen ze nog een prettige avond. Inmiddels is het donker geworden en horen we een Ransuil roepen. Iets later een sissend geluid en een lichtgekleurde vogel vliegt laag over: Kerkuil! We zien een flits van twee nachtzwaluwen die snel de kwelders invliegen. Met behulp van het afspelen van geluid komt één Moorse Nachtzwaluw terugvliegen en draait boven onze hoofden. Inmiddels is het volledig donker en zoeken we in een verlaten gebied tussen de grommende honden in verder. We horen drie keer het typische tok-tok-tok-tok geluid van de Moorse Nachtzwaluw en daar lijkt het bij te blijven. We besluiten terug te rijden naar het hotel. Na enkele tientallen meters blijkt er plots een Moorse Nachtzwaluw op het zandpad te zitten. We doen in het donker voorzichtig een poging om de vogel te fotograferen in het licht van de koplampen. Dit alles duurt nogal een tijd en de kans is groot dat het restaurant gesloten zal zijn als we terug zijn in het hotel. Uiteindelijk rijden we door en 5 minuten voor sluitingstijd kunnen we nog een maaltje bij elkaar rapen aan het buffet van het restaurant.

Diadeemroodstaart, vrouwtje


Moorse Nachtzwaluw
Libel

Kleine Zwartkop, man

Griel

Europese Kanarie

Vale Oeverzwaluw

Vale Oeverzwaluw

Steenuil

Steenuil

Nachtvlinder

Zwartkruintsjachra

Zwartkruintsjachra

Bruin Zandoog

Westelijke Blonde Tapuit, vrou