zaterdag, juli 10, 2010

Lesbos, 2 mei 2010

Vandaag gaan we naar de oostelijke zuidkust van het eiland voor de Palachnitos Saltpans en in de middag nog naar Metochi Lake.

We hadden al gelezen dat de Palachnitos Saltpans wat minder spannend zijn in het voorjaar, dan in het Najaar. Toch gaan we de plek vandaag maar proberen. Enkele kilometers voorbij de Kalloni Saltpans zien we enkele Zwarte Ooievaars vliegen. Een deel van de route liep langs een ruwe strandweg, waar we een groepje van 7 Duinpiepers zagen foerageren. Verder hier in de buurt veel Zwartkopgorzen. Daarna rijden we een stukje het binnenland ik en horen regelmatig een Griekse Spotvogel in de olijfboomgaarden. Verder ook nog een enkele Maskerklauwier. Bij een meertje aan de kust zien we drie Flamingo's en vier Krombekstrandlopers. We horen ook af en toe een Bijeneter overvliegen. We proberen door te rijden naar de zoutpannen van Polychnitos, maar de weg blijkt afgeloten te zijn. We zien de zoutpannen liggen, maar een grote asfaltmachine versperd ons de weg. Ondanks dat zien we in een klein riviertje hier toch nog een Woudaap. Via een andere route gaan we toch door en komen toevallig langs een hete bron, waar kokend water aan de oppervlakte komt. Interessant, maar we moeten door. We komen aan bij Polichnitos en eten eerst wat. Dan komen we tot de ontdekking dat de zoutpannen hier vrijwel geheel uitgedroogd zijn. We doen nog een dappere poging om wat vogels te zien en dat levert twee Duinpiepers, een Strandplevier en een Zwarte Ooievaar op.
We besluiten terug te gaan naar de Kalloni zoutpannen. Ten noorden daarvan is ook een nat gebiedje, waar we opvallend veel vogelaars zien staan als we aankomen. Er bleken 4 Slobeenden gezien te zijn, een erg zeldzame soort voor Lesbos. We zien eerst een aantal Ralreigers en Steltkluten. Deze laatste soort is hier ook aan het broedden. Verder wat langsvliegende Zwarte Ooievaars en Casarca's. Plotseling kwamen de 4 Slobeenden vanuit zee aangevlogen, vlogen een rondje over onze hoofden en vlogen toen weer terug naar zee. Op deze plek in het water ook nog twee zwemmende Ringslangen. We gaan nog even naar de zoutpannen van Kalloni, waar ik een Paapje fraai kan fotograveren. Ook een Kuifleeuwerik wil graag op de foto. We weten niet van ophouden en gaan nog even langs Metochi Lake, waar we een man en een vrouw Klein Waterhoen kunnen zien. Om 19.30 uur vinden we het wel mooi geweest.

Geelpootmeeuw
Europese Kanarie
Bosruiter
Paapje
Kuifleeuwerik
Agame
Smaragdhagedis
Slobeenden
Slangenarend
Roodstuitzwaluw
Ralreiger
Ralreiger
Zwartkopgors
Zwarte Ooievaar
Steltkluut
Steltkluut & Ralreiger