vrijdag, juni 17, 2011

Marokko, 11 april 2011

Taroudannt>Tamri>Agadir>Oued Souss
Na het ontbijt moeten we een flink stuk rijden naar de kust bij Agadir met als doel de Kaalkopibis. Het is een beetje mistig en ongeveer 18 graden. Ten noorden van Agadir zien we een grote groep meeuwen op het strand met daartussen vijf Audouins Meeuwen. Ook een subadulte Zwartkopmeeuw is aanwezig. Over zee vliegen twee jagers (Middelste/Kleine?) en een Jan-van-gent. We kijken vervolgens naar de riviermonding waar aan het begin van de middag de Kaalkopibissen komen drinken. Helaas is er nu nog geen ibis te zien. We gaan eerst langs een restaurant om de lunch te reserveren en ondertussen wordt het toch wel een beetje spannend of we de Kaalkopibissen wel gaan zien. We rijden verder langs een duingebied en dan ontdekt Ellen de eerste ibis.
Bus aan de kant gezet en al snel zien we er een paar tussen de duinen lopen. In de fraai begroeide duinen met veel bloemen laten de ibissen zich tot ongeveer 25 meter afstand naderen. Ze eten vooral mestkevers, die ruim aanwezig zijn. We zien verder nog veel Theklaleeuweriken, enkele Brilgrasmussen en een Afrikaanse Raaf. Er rent ook een haas snel weg. Na een uur of twee tussen de Ibissen rondgelopen te hebben gaan we lunchen met weer heerlijke tajines. Onderweg nog een korte stop bij een Marokkaanse Aalscholver.
Daarna rijden we naar het volgende hotel en droppen alvast de koffers. We gaan naar de noordkant van het Oued Massa/Souss natuurpark waar een riviermonding veel soorten oplevert als Bontbekplevier, Flamingo, Rosse Grutto, Krombekstrandloper en Reuzenstern. Voor het eerst zijn er ook veel muggen aanwezig.

Kaalkopibis
Kaalkopibis


Kaalkopibis


Kaalkopibis


Theklaleeuwerik


Afrikaanse RaafMarokkaanse Aalscholver