maandag, juli 14, 2008

Lintjesregen in weidevogelgebied

De bovenstaande foto is gemaakt op 4 april 2008 in de Westlanderkoog, op Wieringen, Noord-Holland.
In dit weidevogelreservaat is blijkbaar de graasdruk van de hier overwinterende Rotganzen te hoog. Om de graasdruk te verminderen heeft Staatsbosbeheer een oplossing bedacht: wapperende linten van rood-wit plastic. Het weidevogelreservaat stond er vol mee.

Het resultaat was dat er geen weidevogel te zien was in de velden die zo aangepakt waren. De Grutto's en de Kievieten foerageerden tussen de grote groep Rotganzen in een gebied dat niet van linten voorzien was.
(foto: Ellen de Bruin)