zaterdag, juli 10, 2010

Lesbos, 30 april 2010

Vandaag Koninginnedag, maar daar zullen we hier weinig van merken. Het waait minder, dus we besluiten nogmaals naar het klooster en Sigri te gaan. We willen zo vroeg mogelijk weg, maar moeten eerst nog even langs de bakker. Om ongeveer half tien komen we aan bij het Klooster. We zien meerdere soorten die we de vorige keer ook al zagen, maar nu ook een Braamsluiper, een Eleonora's Valk en een Wespendief. Ditmaal lopen we het klooster geheel rond en aan de kant waar we vorige keer niet geweest waren ontdekken we een Rotsklever met een nest en een baltsende Rotsmus. Een Smyrnagors laat zich mooi fotograveren op een vangrail.

We rijden door richting Sigri en eten wat langs het strand. Daar zien we o.a. een Alpengierzwaluw, een Kuhls' Pijlstormvogel en enkele Yelkouan Pijlstormvogels. We gaan terug naar Molivos via een binnenweggetje en zien bij een droge rivierbedding een fraaie Kaukasische Eekhoorn. Verderop komen we langs een plas in de rivierbedding, waar een groep van 5 Kwakken bij staat. Langs een wandelpad bij Petri zien we nog fraai een Slangenarend en een Slechtvalk.

Kaukasische Eekhoorn
Oostelijke Blonde Tapuit
Kwak
Koekoek
Grauwe Vliegenvanger
Fluiter
Smyrnagors
Slangenarend
Rotsmus
Roodpootvalk
Oostelijke Blonde Tapuit

Lesbos, 1 mei 2010

Vandaag is het de Dag van de Arbeid, een Griekse feestdag. Op deze dag is het warm weer (ca. 26 graden celcius, geen wind). We gaan vandaag via de noordkust naar Eftalou, een stukje de berg op en via Napi terug naar de zoutpannen en tot slot weer naar Molivos. We zijn vroeg wakker en staan om half negen bij de bakker voor brood, ons dagelijkse ritueel. We rijden richting Eftalou en bij de eerste stop kijken we wat rond en plotseling stapt er een vos op 15 meter afstand uit de bosjes, schrikt zich rot van ons en rent snel het struikgewas weer in. Verder langs de kust zien we drie Lachsterns langstrekken. Ook leuk zijn enkele Dolfijnen die we vanaf een hoge klif in zee kunnen zien zwemmen. Bij een dal waar we eerder al een goede vogelstop maakten, zien we nu o.a. een Kleine Klapekster. We stoppen vlak voor Eftalou om wat te eten en daar komen drie Audoins' Meeuwen langsgevlogen. Verder zien we van zeer dichtbij een Bruinkeelortolaan en een Zwartkopgors. We besluiten om één van de hoogste bergen van het eiland op te rijden die ca. 900 meter hoog is. Via een onverhard pad gaat het naar boven, maar helaas valt er niet veel te zien. We gaan terug naar beneden en naar Napi. Onderweg (door de warmte?) nog steeds weinig vogels, en we besluiten door te rijden naar de zoutpannen. Vanuit de noordelijke observatiehut ontdekt Ellen 4 Tureluurs en een Slobeend, weer twee nieuwe soorten voor de reis. Verder vliegt hier een mogelijke Lannervalk langs en wat Zwarte Sterns. Daarna gaan we naar het zuidelijke deel van de zoutpannen. Hier zien we een mooie groep van 10 Lachsterns. We zien op grote afstand een Slangenarend vliegen met een slang als prooi. Tot slot gaan we nog langs het droge veld bij de zoutpannen en zien hier vier Roodkeelpiepers en zes Kortteenleeuweriken. We worden even in verwarring gebracht door een Kuifleeuwerik zonder kuif en een Kuifleeuwerik die heel goed een Tureluur kan imiteren.

Baardgrasmus
Bruinkeelortolaan
Zwartkopgors
Roodkeelpieper
Hop
Agame
Grauwe Klauwier

Lesbos, 2 mei 2010

Vandaag gaan we naar de oostelijke zuidkust van het eiland voor de Palachnitos Saltpans en in de middag nog naar Metochi Lake.

We hadden al gelezen dat de Palachnitos Saltpans wat minder spannend zijn in het voorjaar, dan in het Najaar. Toch gaan we de plek vandaag maar proberen. Enkele kilometers voorbij de Kalloni Saltpans zien we enkele Zwarte Ooievaars vliegen. Een deel van de route liep langs een ruwe strandweg, waar we een groepje van 7 Duinpiepers zagen foerageren. Verder hier in de buurt veel Zwartkopgorzen. Daarna rijden we een stukje het binnenland ik en horen regelmatig een Griekse Spotvogel in de olijfboomgaarden. Verder ook nog een enkele Maskerklauwier. Bij een meertje aan de kust zien we drie Flamingo's en vier Krombekstrandlopers. We horen ook af en toe een Bijeneter overvliegen. We proberen door te rijden naar de zoutpannen van Polychnitos, maar de weg blijkt afgeloten te zijn. We zien de zoutpannen liggen, maar een grote asfaltmachine versperd ons de weg. Ondanks dat zien we in een klein riviertje hier toch nog een Woudaap. Via een andere route gaan we toch door en komen toevallig langs een hete bron, waar kokend water aan de oppervlakte komt. Interessant, maar we moeten door. We komen aan bij Polichnitos en eten eerst wat. Dan komen we tot de ontdekking dat de zoutpannen hier vrijwel geheel uitgedroogd zijn. We doen nog een dappere poging om wat vogels te zien en dat levert twee Duinpiepers, een Strandplevier en een Zwarte Ooievaar op.
We besluiten terug te gaan naar de Kalloni zoutpannen. Ten noorden daarvan is ook een nat gebiedje, waar we opvallend veel vogelaars zien staan als we aankomen. Er bleken 4 Slobeenden gezien te zijn, een erg zeldzame soort voor Lesbos. We zien eerst een aantal Ralreigers en Steltkluten. Deze laatste soort is hier ook aan het broedden. Verder wat langsvliegende Zwarte Ooievaars en Casarca's. Plotseling kwamen de 4 Slobeenden vanuit zee aangevlogen, vlogen een rondje over onze hoofden en vlogen toen weer terug naar zee. Op deze plek in het water ook nog twee zwemmende Ringslangen. We gaan nog even naar de zoutpannen van Kalloni, waar ik een Paapje fraai kan fotograveren. Ook een Kuifleeuwerik wil graag op de foto. We weten niet van ophouden en gaan nog even langs Metochi Lake, waar we een man en een vrouw Klein Waterhoen kunnen zien. Om 19.30 uur vinden we het wel mooi geweest.

Geelpootmeeuw
Europese Kanarie
Bosruiter
Paapje
Kuifleeuwerik
Agame
Smaragdhagedis
Slobeenden
Slangenarend
Roodstuitzwaluw
Ralreiger
Ralreiger
Zwartkopgors
Zwarte Ooievaar
Steltkluut
Steltkluut & Ralreiger

Lesbos, 3 mei 2010

Onze laatste volle dag op het eiland. Het zou een warme dag worden, dus we besluiten om het rustig aan te doen. We gaan eerst naar het Raptor Watch Point om roofvogeltrek te kijken. Dat lukte aardig met meerdere Slangenarenden, 2 man Grauwe Kiekendief, een Wespendief en twee Eleonora's Valken. Om een uur of één zijn we verder gegaan naar Metochi Lake. Daar was in de volle zon niet zoveel te zien, behalve een Klein Waterhoen en een Woudaap. We gaan nogmaals naar de plek van de vier Slobeenden van gisteren, maar ook daar is het vrij rustig. Dan maar naar de zuidkant van de zoutpannen waar opeens een aantal Kleine Strandlopers aanwezig zijn (toch nog een nieuwe soort voor de vakantie). We besluiten op tijd naar huis te gaan om de koffers te pakken. We hadden via-via gehoord dat er kans was op het uitbreken van stakingen in Griekenland vanwege bezuinigingen. Als gevolg daarvan kwam de reisorganisator die avond langs om te vertellen dat de brandweer van het vliegveld de volgende dag zou staken en er daarom geen vluchten van Lesbos zouden vertrekken. De oplossing was om met de boot naar Turkije te gaan en vandaaruit met het vliegtuig terug te reizen naar Nederland. Omdat dit allemaal goed volgens planning moet verlopen, mochten we de wekker op 05.15 zetten..

?


Levant Bruin Zandoogje


Grauwe Kiekendief

Lesbos, 4 mei 2010

De wekker ging vroeg. Om 05.40 uur stond er al een bus klaar bij ons appartement om mensen naar de haven van Mitiliny te brengen. We hadden afgesproken om de huurauto zelf naar de haven van Mityliny te rijden. Na een uur rijden en wat zoeken in het doolhof van straatjes van Mytiliny, vonden we de haven waar de veerboot naar Turkkije zou vertrekken. Ongeveer drie kwartier later arriveerde de bus met reisgenoten die geen huurauto hadden. Uiteindelijk bleek dat enkele reizigers niet bereikt konden worden en waarschijnlijk bij familie of vrienden op het eiland verbleven. Helaas voor hun zouden ze niet meer mee naar Nederland kunnen terugreizen, want ze misten de boot. Na een snelle paspoortcontrole op de haven konden we op een kleine Turkse veerboot opstappen, waar naast de passagiers, precies één auto op kon meevaren. Om 09.30 uur verlieten we de haven, opweg naar Turkije, wat 1,5 uur zou duren. Al snel zagen we de eerste Kuhls' Pijlstormvogel achter de boot. Ongeveer halverwege de tocht doken er opeens zes Dolfijnen op achter de boot (Gewone Dolfijn), en zwommen een stukje met ons mee. Speels sprongen ze oaf en toe uit het water. Na een paar minuten stopten ze met meezwemmen en wij vaarden zonder ze verder. We kwamen aan in de havenplaats Idirim, waar we allemaal door een kleine douanepost moesten, om € 15,- voor een visum af te rekenen. Dat duurde erg lang en op een zeker moment verzamelde de reisleiding alle paspoorten + geld, gingen een kantoortje in en we konden allemaal meteen doorlopen. We moesten vervolgens in de bus wachten, wat wel erg heet werd met een buitentemperatuur van 35 graden . Uiteindelijk konden we vertrekken richting Isrim Airport. Ook dat was een flinke trip, want het was zeker 150 kilometer rijden door het binnenland van Turlkije. Na ongeveer 2,5 - 3 uur arriveerden we bij de luchthaven, waar we door de hostess meteen werden opgevangen, ingecheckt en door de douane geloodsd. Binnen een kwartier zaten we allemaal in het vliegtuig met alleen onze reisgroep van 44 personen. Dat vertrok gelukkig snel, zodat we na nog eens 3,5 uur vliegen dan eindelijk in Nederland terug waren.Gewone Dolfijn

Kuhls'Pijlstormvogel

Kuhls'Pijlstormvogel

Gewone Dolfijn

Gewone DolfijnGewone Dolfijn